Over IM

Een nieuwe visie op gezondheid.

Naast de behandelmethoden die in de Westerse geneeskunde gebruikt worden, zijn er tal van aanvullende behandelingen mogelijk. Een steeds groter wordende groep medici over de hele wereld is zich hiervan bewust. Vooraanstaande (academische) ziekenhuizen als Harvard en de Mayo Clinic in de Verenigde Staten beschikken over een afdeling integrative medicine (IM). Dit omdat het tot betere en goedkopere zorg leidt. In Nederland is de zorgvisie relatief nieuw. Belangrijke principes/uitgangspunten van IM zijn:

  • Patient en arts zijn partners in het genezingsproces. De patient staat centraal en zijn eigen keuzes en behandeldoelen zijn uitgangspunt. Hij/zij neemt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid en de arts fungeert als coach.
  • Er wordt gekeken naar alle factoren, die invloed hebben op gezondheid (lichaam, geest, omgeving etc). De wisselwerking tussen lichaam en geest wordt herkend en betrokken bij preventie en herstel van ziekte.
  • De nad­ruk ligt op gezond­heid, wel­be­vin­den, met uit­brei­ding naar behoud en her­stel van vita­li­teit en zin­ge­ving.
  • Behandeling is er primair opgericht het zelfhelend vermogen van het menselijk lichaam te stimuleren.
  • Gebruik van natuurlijke behandelingen en behandelingen met zo min mogelijk bijwerkingen en zo laag mogelijke kosten.
  • Goede geneeskunde is gebaseerd op goed uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek.
  • Integrative medicine zoekt naar de beste behandelingen, ongeacht oorsprong (regulier of alternatief).

 Informatieve filmpjes over Integrative Medicine van universiteiten in de Verenigde Staten vind je hier. 

Imagine a world in which medicine was oriented towards healing rather than disease, where doctors believed in the natural healing capacity of human beings and emphasized prevention over treatment. In such a world doctors and patients would be partners, working towards the same end” Dr. Weil, Center for Integrative Medicine, University of Arizona